مقاله ISI علوم زیستی و کشاورزی (کشاورزی، زیست شناسی، ژنتیک، محیط زیست و ...) با ترجمه

خانه ژورنال دانشجویان ایران ( www.entofa.net ) ، کانال شامل مقاله isi رشته های: کشاورزی و علوم زیستی، بیوشیمی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی، محیط زیست، ایمونولوژی و میکروبیولوژی، علوم اعصاب و سم شناسی و رشته های زیرمجموعه آنها همراه با ترجمه فارسی می باشد.


مقاله isi کشاورزی مقاله isi زیست شناسی مقاله isi ژنتیک مقاله isi محیط زیست مقاله isi میکروبیولوژی


با کلیک بر روی دکمه "دیدن کانال"، کانال مقاله ISI علوم زیستی و کشاورزی (کشاورزی، زیست شناسی، ژنتیک، محیط زیست و ...) با ترجمه را در تلگرام ببینید یا به آن ملحق شوید.

توضیحات

سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" (www.entofa.net) بعنوان اولین و بزرگترین ناشر مقالات معتبر علمی و isi در حوزه رسانه های دیجیتال کشور می باشد که مقالات isi را در چهار گروه علمی طبقه بندی کرده و اصل مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی آن را به جامعه علمی کشور ارائه می دهد.

یکی از این چهار گروه، گروه مقالات isi علوم زیستی و کشاورزی می باشد که کانال تلگرامی @entofa_life در واقع کانال تخصصی مقالات ارائه شده در همین حوزه می باشد.

این گروه دارای شش زیرگروه می باشد:

کشاورزی و علوم زیستی: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 10 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

بیوشیمی، ژنتیک، زیست مولکولی: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 10 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

محیط زیست: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 12 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

ایمونولوژی و میکروبیولوژی: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 4 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

علوم اعصاب: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 8 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

سم شناسی: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 21 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

این کانال را دوست دارید؟ وارد شوید و یا روی @dailychannelsbot کلیک کنید تا به این کانال از طریق تلگرام امتیاز دهید

کانالهایی که شاید دوست داشته باشید