کانال تلگرام دانشگاه تهران کویستان


میاسای ز آموختن یک زمان اخبار، رویدادها، همایش‌ها و کارگاه‌های دانشگاه تهران را منتشر می‌کنیم. اینستاگرام: instagram.com/kooyestan.ir توئیتر: twitter.com/Kooyestan Admin: @KooyestanAdmin | cutt.ly/CyNlrzb کانال تلگرام دانشگاه تهران


#ut_ac_ir  #ut_ac 


با کلیک بر روی دکمه "دیدن کانال"، کانال کانال تلگرام دانشگاه تهران کویستان را در تلگرام ببینید یا به آن ملحق شوید.

توضیحات

کانال تلگرام دانشگاه تهران، کانال دانشگاه تهران، کانال دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، کانال دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، کانال دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، کانال دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران، کانال پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، کانال دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران، کانال دانشکده مکانیک دانشگاه تهران، کانال دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران، کانال دانشکده مهندسی نفت دانشگاه تهران، کانال دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، کانال دانشکده فیزیک دانشگاه تهران، کانال خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران، کانال خوابگاه چمران دانشگاه تهران، کانال کوی دانشگاه تهران، کانال دانشکده الهیات دانشگاه تهران، کانال پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، کانال دانشکده معماری دانشگاه تهران، کانال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، کانال دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه تهران، کانال کویستان دانشگاه تهران، کانال معاونت آموزشی دانشگاه تهران، کانال معاونت فرهنگی دانشگاه تهران، کانال معاونت دانشجویی دانشگاه تهران، کانال دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، کانال دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، کانال پردیس علوم دانشگاه تهران، کانال پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، کانال دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، کانال پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کانال تلگرام دانشجویی، کانال تلگرام دانشگاهی.،

این کانال را دوست دارید؟ وارد شوید و یا روی @dailychannelsbot کلیک کنید تا به این کانال از طریق تلگرام امتیاز دهید

کانالهایی که شاید دوست داشته باشید

  چت عمومی
چت عمومی  (در-چت: )


bot
کانالهای تلگرام
الان

TCBot
نام خود را ارسال کنید تا به چت عمومی بپیوندید
الان