مقاله ISI علوم انسانی و اجتماعی (حسابداری، مدیریت، اقتصاد، روانشناسی و ...) با ترجمه


خانه ژورنال دانشجویان ایران (www.entofa.net) کانال شامل مقالات رشته های: هنر و علوم انسانی، بیزینس، مدیریت و حسابداری، علوم تصمیم گیری، اقتصاد، اقتصادسنجی و فاینانس، روانشناسی، علوم اجتماعی و کلیه رشته های زیرمجموعه آنها همراه با ترجمه فارسی مقاله می باشد.


#مقاله_isi_حسابداری  #مقاله_isi_مدیریت  #مقاله_isi_اقتصاد  #مقاله_isi_روانشناسی  #مقاله_isi_علوم_انسانی_و_اجتماعی 


با کلیک بر روی دکمه "دیدن کانال"، کانال مقاله ISI علوم انسانی و اجتماعی (حسابداری، مدیریت، اقتصاد، روانشناسی و ...) با ترجمه را در تلگرام ببینید یا به آن ملحق شوید.

توضیحات

سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" (www.entofa.net) بعنوان اولین و بزرگترین ناشر مقالات معتبر علمی و isi در حوزه رسانه های دیجیتال کشور می باشد که مقالات isi را در چهار گروه علمی طبقه بندی کرده و اصل مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی آن را به جامعه علمی کشور ارائه می دهد.

یکی از این چهار گروه، گروه مقالات isi علوم انسانی و اجتماعی می باشد که کانال تلگرامی @entofa_social در واقع کانال تخصصی مقالات ارائه شده در همین حوزه می باشد.

این گروه دارای شش زیرگروه می باشد:

هنر و علوم انسانی: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 4 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

بیزینس، مدیریت و حسابداری: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 9 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

علوم تصمیم گیری: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 4 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

اقتصاد، اقتصادسنجی و فاینانس: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 3 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

روانشناسی: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 7 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

علوم اجتماعی: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 13 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

این کانال را دوست دارید؟ وارد شوید و یا روی @dailychannelsbot کلیک کنید تا به این کانال از طریق تلگرام امتیاز دهید

کانالهایی که شاید دوست داشته باشید

  چت عمومی
چت عمومی  (در-چت: )


bot
کانالهای تلگرام
الان

TCBot
نام خود را ارسال کنید تا به چت عمومی بپیوندید
الان