مقاله ISI سلامتی و بهداشت (پزشکی، پرستاری، ....) با ترجمه


خانه ژورنال دانشجویان ایران ( www.entofa.net ) ، کانال شامل مقاله isi رشته های: دندانپزشکی، حرفه های بهداشتی، پزشکی، پرستاری، علوم دارو، دامپزشکی و کلیه ی رشته های زیرمجموعه آنها همراه با ترجمه آماده فارسی مقالات می باشد.


#مقاله_isi_پزشکی  #مقاله_isi_پرستاری  #مقاله_isi_دندانپزشکی  #مقاله_isi_داروسازی  #مقاله_isi_دامپزشکی 


با کلیک بر روی دکمه "دیدن کانال"، کانال مقاله ISI سلامتی و بهداشت (پزشکی، پرستاری، ....) با ترجمه را در تلگرام ببینید یا به آن ملحق شوید.

توضیحات

سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" (www.entofa.net) بعنوان اولین و بزرگترین ناشر مقالات معتبر علمی و isi در حوزه رسانه های دیجیتال کشور می باشد که مقالات isi را در چهار گروه علمی طبقه بندی کرده و اصل مقاله انگلیسی و ترجمه فارسی آن را به جامعه علمی کشور ارائه می دهد.

یکی از این چهار گروه، گروه مقالات isi سلامتی و بهداشت می باشد که کانال تلگرامی @entofa_health در واقع کانال تخصصی مقالات ارائه شده در همین حوزه می باشد.

این گروه دارای شش زیرگروه می باشد:

دندانپزشکی: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 19 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

حرفه های بهداشتی: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 25 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

پزشکی: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 55 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

پرستاری: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 23 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

دارو: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 3 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

دامپزشکی: که مقالات isi در سایت "خانه ژورنال دانشجویان ایران" در 11 رشته تخصصی آن ارائه می باشد.

این کانال را دوست دارید؟ وارد شوید و یا روی @dailychannelsbot کلیک کنید تا به این کانال از طریق تلگرام امتیاز دهید

کانالهایی که شاید دوست داشته باشید

  چت عمومی
چت عمومی  (در-چت: )


bot
کانالهای تلگرام
الان

TCBot
نام خود را ارسال کنید تا به چت عمومی بپیوندید
الان